Privaatsuspoliitika

Helksiinelilled on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja e-poe kasutajate
privaatsust ning koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine
Helksiinelilled kogub isikuandmeid e-poe kaudu teenuse pakkumiseks, et tagada tellimuste kohaletoimetamine ning kliendi ees võetud kohustuste täitmine. Kliendi isikuandmetena käsitleme kontaktandmeid, täpsemalt kliendi nimi, ettevõtte nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress.

Helksiine Lilleäri on isikuandmete vastutav töötleja, Teie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Isikuandmete kasutamine
Klientide andmeid kasutatakse selleks, et tagada tellimuste kohaletoimetamine ning täita kliendi ees võetud kohustused e-poest ostu sooritamisel.

Isikuandmete edastamine

Helksiinelilled ei edasta kogutud isikuandmeid kolmandatele isikutele.
Isikuandmete kaitse Helksiinelilled rakendab kõiki ettevaatusabinõusid, sealhulgas nii administratiivseid kui tehnilisi, et kaitsta kliendi isikuandmeid. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Helksiinelilled e-poest sooritatud tellimuste tegemisel kogutud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Helksiinelilled jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta.
Privaatsuspoliitika tekkivate küsimustega palume pöörduda e-posti aadressil
info@helksiinelilled.eu